Trang chủ || Sản phẩm || Thông tin kỹ thuật || Liên hệ Tiếng Việt || English

Decal màng PVC trắng sữa - PVCS
- Mặt: Màng PVC trắng sữa
- Keo: Acrylic
- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu trắng
- Quy cách chuẩn:
1.20 m x 200 m
0.60 m x 200 m

0.53 m x 200 m
1.06 m x 200 m
- Đặc điểm: Màng phổ biến, dùng trong các ứng dụng nhãn, chịu nước, dầu v.v..

Decal PVCS

Decal màng PVC trong -PVCT
- Mặt: Màng PVC trong
- Keo: Acrylic
- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu trắng
- Quy cách chuẩn:
0.98 m x 200 m
0.49 m x 200 m
- Đặc điểm: Màng phổ biến, dùng trong các ứng dụng nhãn, chịu nước, dầu v.v..

Decal PVCT

Decal xi bạc bóng
- XBB
- Mặt: Màng PET màu bạc
- Keo: Acrylic
- Đế: Giấy Kraft tráng PE
- Quy cách chuẩn:
0.49 m x 200 m
- Đặc điểm: Mặt ánh bạc bóng, dai. Dùng trong các ứng dụng thông thường.

Decal XBB

Decal xi bạc mờ - XBM
- Mặt: Màng PET màu bạc
- Keo: Acrylic
- Đế: Giấy Kraft tráng PE
- Quy cách chuẩn:
0.49 m x 200 m
- Đặc điểm: Mặt ánh bạc mờ, dai. Dùng trong các ứng dụng thông thường.

Decal XBM

Decal xi vàng - XV
- Mặt: Màng PET màu vàng
- Keo: Acrylic
- Đế: Giấy Kraft tráng PE
- Quy cách chuẩn:
0.49 m x 200 m
- Đặc điểm: Mặt ánh vàng sáng bóng, dai. Dùng trong các ứng dụng thông thường.

Decal XV

Decal 7 màu - 7MAU
- Mặt: Màng PET 7 màu
- Keo: Acrylic
- Đế: Giấy Kraft tráng PE
- Quy cách chuẩn:
0.60 m x 200 m
- Đặc điểm: Mặt ánh 7 màu cầu vồng, dai. Dùng trong các ứng dụng thông thường.

Decal 7MAU
Khách  truy cập:

© 2006 Bản quyền thuộc Công ty Decal Thảo Nhân.