Trang chủ || Sản phẩm || Thông tin kỹ thuật || Liên hệ Tiếng Việt || English

Decal giấy bóng mờ - ALY
- Mặt: Giấy trắng bóng mờ
- Keo: Acrylic/ Nóng chảy
- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu vàng
- Quy cách chuẩn:
1.06 m x 500 m
0.53 m x 500 m
- Đặc điểm: Phổ biến nhất, dễ in, dễ bế nhãn.Dùng trong các ứng dụng thông thường

Decal ALY

Decal giấy bóng mờ -HAL
- Mặt: Giấy trắng bóng mờ
- Keo: Acrylic/ Nóng chảy
- Đế: Giấy Glassine tráng silicon, màu xanh
- Quy cách chuẩn:
1.06 m x 500 m
0.53 m x 500 m
- Đặc điểm: Phổ biến, dễ in, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường. Sử dụng được trong in mã vạch

Decal HAL

Decal giấy bóng mờ - ALWK
- Mặt: Giấy trắng bóng mờ
- Keo: Acrylic/ Nóng chảy
- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu trắng
- Quy cách chuẩn:
1.06 m x 500 m
0.53 m x 500 m
- Đặc điểm: Rất phổ biến, dễ in, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường

Decal ALWK

Decal giấy bóng mờ -ALWG
- Mặt: Giấy trắng bóng mờ
- Keo: Acrylic/ Nóng chảy
- Đế: Giấy Glassine tráng silicon, màu trắng
- Quy cách chuẩn:
1.06 m x 500 m
0.53 m x 500 m
- Đặc điểm: Phổ biến, dễ in, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường. Sử dụng được trong in mã vạch

Decal ALWG

Decal giấy nhám -PLW
- Mặt: Giấy trắng nhám
- Keo: Acrylic/Nóng chảy
- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu trắng
- Quy cách chuẩn:
1.06 m x 500 m
0.53 m x 500 m
- Đặc điểm: Khá phổ biến, dễ thấm mực, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường.

Decal PLW

Decal giấy nhám -HPL
- Mặt: Giấy trắng nhám
- Keo: Acrylic/Nóng chảy
- Đế: Giấy Glassine tráng silicon, màu xanh
- Quy cách chuẩn:
1.06 m x 500 m
0.53 m x 500 m
- Đặc điểm: Khá phổ biến, dễ thấm mực, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường. Sử dụng được trong in mã vạch.

Decal HPL

Decal giấy bóng -MCL
- Mặt: Giấy trắng bóng
- Keo: Acrylic/Nóng chảy
- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu vàng
- Quy cách chuẩn:
1.06 m x 500 m
0.53 m x 500 m
- Đặc điểm: Ít phổ biến, mặt giấy rất bóng, dễ bế nhãn. Dùng trong các ứng dụng thông thường.

Decal MCL
 
Khách truy cập:

© 2006 Bản quyền thuộc Công ty Decal Thảo Nhân.